Τίτλος βιβλίου
Συγγραφέας
Εκδότης
Θέματα
Βιβλιοθήκη

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας λειτουργεί από τον Ιούνιο του 1986,  σε ανανεωμένο χώρο, στον πρώτο όροφο του Πνευματικού Κέντρου της Αλεξάνδρειας.
Συλλογή
Σήμερα η συλλογή της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει:
12.200 τόμους βιβλίων στο τμήμα των ενηλίκων
3.300 τόμους βιβλίων στο Παιδικό τμήμα
Αρχείο 10 τίτλων περιοδικών από το 1986-2000
Δημοτικό Αρχείο Αλεξάνδρειας μέρος των ετών 1927-1949

Η Βιβλιοθήκη θέτοντας πλούσια συλλογή βιβλίων στη διάθεση του κοινού, βοηθά τον καθένα να συμπληρώσει και να συνεχίσει την όποια σχολική του εκπαίδευση και να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη πνευματική και αισθητική καλλιέργεια.

Για την ταξινόμηση και ταξιθέτηση των βιβλίων εφαρμόζεται το δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης Dewey (DDC) και για την καταλογογράφηση οι Αγγλοαμερικανικοί κανόνες καταλογογράφησης (AACR2). Η συλλογή της βιβλιοθήκης είναι ανοιχτής πρόσβασης για τους επισκέπτες.
Στο χώρο της βιβλιοθήκης βρίσκεται και το πληροφοριακό τμήμα που περιέχει: εγκυκλοπαίδειες ,λεξικά, και είναι εξοπλισμένο με 3 Υπολογιστές για αναζήτηση πληροφοριών.

Με τη σταθερή και προσεκτική ανάπτυξη της η Βιβλιοθήκη εξελίσσεται σε ένα σημαντικό πόλο έλξης για το κοινό της , λειτουργεί ως δανειστική και έως σήμερα αριθμεί πάνω από 7000 μέλη.
Τα τελευταία τρία χρόνια στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών και του εμπλουτισμού της συλλογής της, συνεργάζεται με την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
Future Library , του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».


Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πλατέος ιδρύθηκε το 1986 με συλλογή 2.000 βιβλίων. Οι επισκέπτες της βιβλιοθήκης είναι κατά κύριο λόγο μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου καθώς και εκπαιδευτικοί.

Η συλλογή της καλύπτει όλα τα θέματα των ανθρώπινων γνώσεων και αποτελείται από 14.700 τόμους βιβλίων, περιοδικά και οπτικοακουστικό υλικό.

Επιπρόσθετα, διατηρεί μία συλλογή από τοπικό και ημερήσιο τύπο για την επικαιρότητα των μελών της στην ενημέρωση. Εμπλουτίζει τη συλλογή της με προσκτήσεις νέου υλικού από αγορές και από δωρεές που δέχεται από κατοίκους της πόλης και της περιφέρειας.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.)[5], δώρισε στη βιβλιοθήκη 177 βιβλία λογοτεχνικού, ιστορικού και επιστημονικού περιεχομένου.