Τίτλος βιβλίου
Συγγραφέας
Εκδότης
Θέματα
Βιβλιοθήκη

Ιστορία, θεωρία και πολιτική φιλοσοφία των διεθνών σχέσεων (Tόμος: 1 τόμος)

Γενικά στοιχεία

Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας

Κωδικός βιβλίου: 1277102

Συγγραφέας: Παναγιώτης Ήφαιστος

Γλώσσα: Ελληνικά

PDF : Δεν υπάρχει διαθέσιμο αρχείο PDF

ISBN:960-7803-06-Χ

Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο

Αναζήτηση: Αναζήτηση στο Google

Το βιβλίο εξετάζει διεξοδικά τα τρία σημαντικότερα ζητήματα των διεθνών σχέσεων: Πρώτον, τις ιστορικές διαδικασίες διαμόρφωσης της διεθνούς ετερότητας στον τόπο και τον χρόνο. Δεύτερον, τη διαλεκτική σχέση διεθνούς αναρχίας, κρατικής κυριαρχίας, κοινωνίας και ηθικής στον διεθνή χώρο. Τρίτον, τις πολιτικές όψεις του διεθνούς δικαίου, των διεθνών θεσμών και των διεθνών επεμβάσεων. Καταδεικνύεται πώς αενάως συνυπάρχουν δύο αντίρροπες και αντιθετικές τάσεις: αφενός η τάση προς ανεξαρτησία και αυτονομία των διακριτών συλλογικών οντοτήτων, η οποία εκφράζεται με το δόγμα της κρατικής κυριαρχίας, και αφετέρου η τάση για διεθνιστική οικουμενική ολοκλήρωση, η οποία ήταν πάντοτε το δόγμα των εκάστοτε ισχυρών δυνάμεων. Η πρώτη τάση οδηγεί στη διεθνή ετερότητα, δηλαδή τον κοινωνικό και πολιτειακό κατακερματισμό του διεθνούς χώρου. Η δεύτερη τάση προς αυτοκρατορικές πολιτικές και ηγεμονίες. Το ανά χείρας βιβλίο προσφέρει την πρώτη ίσως μελέτη των «πολιτικών όψεων του διεθνούς δικαίου». Σε αυτό το πλαίσιο αναλύονται διεξοδικά η «επέμβαση», ο ρόλος των διεθνών θεσμών και γενικώς της διεθνούς κανονιστικής ανάπτυξης. Καταδεικνύεται πως η διεθνής ειρήνη και σταθερότητα διαταράσσεται για τρεις βασικούς λόγους: Πρώτον, λόγω ηγεμονικών και αναθεωρητικών συμπεριφορών. Δεύτερον, λόγω απουσίας ισορροπίας στο σύστημα. Τρίτον, λόγω διεθνιστικών δογμάτων που αμφισβητούν το δικαίωμα της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας των ξεχωριστών συλλογικών οντοτήτων του διεθνούς χώρου και που αποσκοπούν στην εξομοιωτική οικουμενική ή περιφερειακή ενοποίηση.

Αξιολόγηση () σε 0 αξιολογήσεις