Τίτλος βιβλίου
Συγγραφέας
Εκδότης
Θέματα
Βιβλιοθήκη

Οδηγός επιτυχίας για το δίπλωμα ECDL 4 (Tόμος: 1η)

Γενικά στοιχεία

Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Πλατέος

Κωδικός βιβλίου: 1268008

Συγγραφέας: Χρήστος Γουλτίδης

Γλώσσα: Ελληνικά

PDF : Δεν υπάρχει διαθέσιμο αρχείο PDF

ISBN:960-209-842-2

Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο

Αναζήτηση: Αναζήτηση στο Google

Στόχος του βιβλίου είναι να σας βοηθήσει να ολοκληρώσετε με επιτυχία τη διαδικασία πιστοποίησης για την Ενότητα 4 του ECDL, Υπολογιστικά φύλλα. Είναι ένας πλήρης οδηγός εκπαίδευσης, με πλούσια εικονογράφηση, βασισμένος στο πρόγραμμα σπουδών του ECDL (έκδοση 4).
Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του βιβλίου είναι τα παρακάτω:
-Πλήρης κάλυψη των θεμάτων που απαιτούνται από το πρόγραμμα πιστοποίησης
-Δείγματα τεστ νέου τύπου για το ECDL 4
-Αναλυτικός πίνακας της εξεταστέας ύλης, με τις σελίδες του βιβλίου όπου καλύπτονται τα αντίστοιχα θέματα
-Λίστα ελέγχου δεξιοτήτων, στην οποία οι αναγνώστες μπορούν να σημειώνουν τα επιμέρους θέματα που έχουν ήδη καλύψει ή να εντοπίζουν τα σημεία του βιβλίου στα οποία χρειάζεται να ανατρέξουν
-Οδηγός γρήγορης αναφοράς, όπου περιγράφονται συνοπτικά τα θεωρητικά θέματα και οι εργασίες που πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι
-Δεκάδες ερωτήσεις και ασκήσεις επανάληψης στο τέλος κάθε κεφαλαίου
-Πρόσθετη ύλη, πέραν αυτής που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών, ώστε οι αναγνώστες να έχουν πληρέστερη εικόνα των δυνατοτήτων και του τρόπου χρήσης του προγράμματος υπολογιστικών φύλλων Microsoft Excel 2002.
Το βιβλίο συνοδεύεται από δωρεάν CD-ROM στο οποίο περιλαμβάνονται:
-Ειδική έκδοση αυτοματοποιημένου συστήματος εξετάσεων για το ECDL 4
-Αρχεία παραδειγμάτων και εξάσκησης
-Αναλυτικές απαντήσεις των ερωτήσεων /ασκήσεων επανάληψης και των δειγμάτων τεστ σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία PDF).

Αξιολόγηση () σε 0 αξιολογήσεις