Τίτλος βιβλίου
Συγγραφέας
Εκδότης
Θέματα
Βιβλιοθήκη

Μεταφυσική του κάλλους (Tόμος: 1)

Γενικά στοιχεία

Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας

Κωδικός βιβλίου: 942902

Συγγραφέας: Στέλιος Ράμφος

Γλώσσα: Ελληνικά

PDF : Δεν υπάρχει διαθέσιμο αρχείο PDF

ISBN:960-527-273-3

Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο

Αναζήτηση: Αναζήτηση στο Google

Η μεταφυσική του κάλλους θα κυκλοφορήση σε δυο τόμους. Ο παρών, πρώτος τόμος, περιλαμβάνει τα σχετικά με τον Πλάτωνα και τον Πλωτίνο, την αρχαιοελληνική παράμετρο του θέματος· ο δεύτερος θα είναι αφιερωμένος στον μετάρσιο κόσμο της Φιλοκαλίας. Σκοπός του συνολικού εγχειρήματος είναι να αναδειχθή η εκτίναξι του ελληνικού πολιτισμού προς την ζωή του πνεύματος, εκτίναξι η οποία συνεπάγεται μεγαλύτερη εσωτερικότητα, υψηλότερο αίσθημα ευθύνης προς τον κόσμο και τον γνωστό ή άγνωστο συνάνθρωπο. Η ανοικτότης αυτή ως αποδέσμευσι από την εγωτική και λοιπή βαρύτητα έχει κάτι παρθενικό, μία διαθεσιμότητα προς γονιμοποίησι από κάθε τι υπεροχικό. Το ποιοτικών ανώτερο εδώ είναι πνευματικό, αλλά πνευματικό δεν σημαίνει εξαυλωμένο, σημαίνει αποφασιστικά πιο σύνθετο, πραγματικότητα υπερτέρα του αθροίσματος των στοιχείων και των μερών της. Αίφνης η συνείδησι υπερβαίνει το σύνολο των εγκεφαλικών κέντρων και η ακτινοβολία ενός προσώπου το σύνολο των χαρακτηριστικών. Στην κατηγορία τούτης της ανωτερότητος ανήκει η ομορφιά, που αυξάνει κατά την καθαρότητα των έργων μας, την τιμιότητα των σκοπών μας και κατά την ψυχική μας ειρήνη. Έτσι πραγματικότης μου δεν είναι η υλικότης μου αλλά η μοναδικότης μου - ο ενεργός προσωπικός μου τρόπος να υπάρχω. Η δίψα του ωραίου θέτει ευθέως επί τάπητος την σχέσι μας με τον Θεό, σχέσι συνυφασμένη με τον έρωτα ως βαθύτατη επιθυμία της πραγματώσεως του ανθρώπου

Αξιολόγηση () σε 0 αξιολογήσεις