Τίτλος βιβλίου
Συγγραφέας
Εκδότης
Θέματα
Βιβλιοθήκη

Επαγγελματική συμβουλευτική (Tόμος: 1)

Γενικά στοιχεία

Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας

Κωδικός βιβλίου: 1069102

Συγγραφέας: Robert Nathan

Γλώσσα: Ελληνικά

PDF : Δεν υπάρχει διαθέσιμο αρχείο PDF

ISBN:960-375-895-2

Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο

Αναζήτηση: Αναζήτηση στο Google

Η επαγγελματική συμβουλευτική συχνά εκλαμβάνεται, λανθασμένα, ως παροχή συμβουλών για το ποιο επάγγελμα είναι το καλύτερο. Το βιβλίο αυτό εξηγεί τι πραγματικά είναι η επαγγελματική συμβουλευτική και περιγράφει τα προβλήματα τα οποία συνήθως οδηγούν τους ανθρώπους στην αναζήτηση βοήθειας από τον επαγγελματικό σύμβουλο.
Oι συγγραφείς παρουσιάζουν αναλυτικά τις δεξιότητες, τα εργαλεία και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματικούς συμβούλους. Τα θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
-Το αντικείμενο της επαγγελματικής συμβουλευτικής
-Την αρχική διαγνωστική αξιολόγηση και τη σύναψη συμβολαίου
-Τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων και της διαχείρισης των «εμποδίων»
-Την αυτοδιαχείριση και τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των επαγγελματικών συμβούλων.
Το βιβλίο περιέχει, σε όλη του την έκταση, παραδείγματα με μελέτες περίπτωσης από την εμπειρία των συγγραφέων. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί εκτείνεται από την ανθρωπιστική προσέγγιση του Carl Rogers μέχρι τη συμβουλευτική που εστιάζεται σε λύσεις. Περιλαμβάνει επίσης ένα κεφάλαιο για το ρόλο της επαγγελματικής συμβουλευτικής σε οργανισμούς και έναν μεγάλο αριθμό ασκήσεων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επαγγελματικοί σύμβουλοι με τους πελάτες τους.

Αξιολόγηση () σε 0 αξιολογήσεις